Skłonność ludzka do ulegania wypadkom i odnoszenia kontuzji jest tak stara, jak nasza cywilizacja, podobnie, jak i fakt, że zdarzenia takie wynikają częstokroć z czyichś działań lub zaniechań. Jakkolwiek nie jesteśmy w stanie cofnąć się w czasie i zapobiec przyczynie powstania szkody w majątku lub krzywdy na osobie, właściwie wykorzystane istniejące konstrukcje prawne dają szansę na zminimalizowanie lub nawet usunięcie tych skutków. Zwykle następuje to w różnorodnych formach kompensacji pieniężnej. 

 

Sprawy tego typu częstokroć udaje się zakończyć jeszcze na etapie przedsądowym, aczkolwiek stopień ich sporności prowadzi w wielu wypadkach na drogę sądową, do której należy się odpowiednio przygotować. Jeżeli przysługuje Państwu roszczenie w tym zakresie, z chęcią zajmiemy się waszym przypadkiem.

 

Dzięki wieloletniej praktyce wiemy jak:

  • prowadzić rozmowy z firmami ubezpieczeniowymi w postępowaniu likwidacyjnym
  • prowadzić negocjacje z podmiotami odpowiedzialnymi za powstanie szkody lub zaistnienie krzywdy
  • przygotować materiały pod kątem wymogów dowodowych ewentualnego sporu sądowego, a przede wszystkim – jak sprawnie i skutecznie poprowadzić sprawę sądową ( ponieważ to nie ugody pozasądowe w najwyższym stopniu rekompensują skutki deliktu, a dłuższy czas oczekiwania na zakończenie, nagradzany jest o wiele wyższym świadczeniem).

 

Blog

Aktualności i porady

Radosław Warciarek Kancelaria Radcy Prawnego ul. Kazimierza Wielkiego 44/2, 50-077 Wrocław

+48 0663515040